donderdag, 12. april 2012 - 16:40

Belastingdienst laat miljarden liggen door onderbezetting

Den Haag

De belastingdienst kampt volgens de Abvakabo FNV met onderbezetting waardoor zij haar werk niet voldoende kan doen. Hiermee laat het kabinet miljarden euro's liggen doordat de controletaken niet meer goed kunnen worden uitgevoerd.

Vanwege bezuinigingen verkeert de Belastingdienst al sinds 1989 in een vrijwel continue reorganisatie. De komende jaren staat een besparing van 400 miljoen euro gepland, die sluiting van diverse kantoren met zich meebrengt en krimp van het werknemersbestand van 31.841 fte in 1985 via 29.010 fte eind 2011 naar ongeveer 26.000 werknemers in 2016.

Ongecorrigeerde fraude
Het aantal medewerkers daalt, terwijl de hoeveelheid werk toeneemt. Hierdoor kunnen bepaalde controletaken niet meer goed worden uitgevoerd, waardoor al dan niet bewuste fraude ongecorrigeerd de belastingburelen passeert. De kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd ligt inmiddels op eens in de 43 jaar, terwijl de burger uitkomt op minder dan eens in de 100 jaar.

Volgens Abvakabo FNV kan met een relatief geringe investering van al enkele tientallen tot hooguit enkele honderden miljoenen euro’s zeker 1 tot misschien wel 4 miljard euro extra belastinggeld worden geïnd. Het gaat dan vooral om belastinggeld dat nu nog wordt ontdoken of toelagen waarop op basis van onterecht argumenten aanspraak wordt gemaakt.
Provincie:
Tag(s):