dinsdag, 21. februari 2012 - 16:39

Belastingdienst weg uit Emmen

Emmen

De gemeente Emmen legt zich niet neer bij het besluit van de
Belastingdienst om uit Emmen te vertrekken.

Op 17 februari heeft de directeur van de Belastingdienst-Noord het definitieve vertrek aan de gemeente meegedeeld. Voor Emmen betekent dit een verlies van 300 banen en opnieuw het vertrek van een rijksdienst.

Het College van Burgemeester en Wethouders stuurt nog deze week een brief naar de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer met daarin de oproep om het vertrek van de Belastingdienst uit Emmen te voorkomen. Ook gaat de gemeente in gesprek met staatssecretaris Weekers. Verder doet het college een oproep aan de raadsfracties om ook in actie te komen tegen dit besluit.

Op 17 februari 2012 heeft de directeur van de Belastingdienst-Noord in een gesprek met burgemeester Bijl en wethouder Arends aangekondigd dat de Belastingdienst definitief uit Emmen vertrekt. Dit gaat geleidelijk, maar in 2020 zullen alle werkplekken verdwenen zijn. Minister De Jager en staatssecretaris Weekers hebben het nieuwe huisvestingsplan van de Belastingdienst inmiddels goedgekeurd.

De gemeente Emmen wordt onevenredig hard getroffen door de
bezuinigingsoperatie van het rijk. De gemeente Emmen is in de afgelopen jaren vestigingen van de Topografische dienst, USZO en Defensie (Personeels- en Salarisadministratie) kwijtgeraakt. In het najaar van 2011 is bovendien het vertrek van het Kantongerecht aangekondigd. Dit staat haaks op de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen dat taakstellingen bij rijksdiensten niet onevenredig mogen neerslaan en dat provincies met een relatief hoge werkloosheid zo veel mogelijk moeten worden ontzien.

Binnen het krimpende Noorden is Emmen, met Assen, Groningen en Leeuwarden één van de vier dragers van voorzieningen en werkgelegenheid. Juist in deze economisch moeilijke tijden investeert de gemeente Emmen veel in werkgelegenheid. Het komt extra hard aan dat hier straks 300 banen verdwijnen door bezuinigingen van het rijk.
Provincie:
Tag(s):