donderdag, 11. oktober 2012 - 16:48

Beleidsarme begroting 2013 voor Groningen zonder tram

Groningen

Conform de motie die de gemeenteraad op 26 september heeft aangenomen, heeft het college van B&W van Groningen een beleidsarme begroting vastgesteld, waar de Regiotram geen onderdeel van uit maakt.

Reeds ingezet beleid wordt in deze begroting doorgezet. 'We gaan niks kapot maken waarmee we gestart zijn', aldus wethouder Financiën Ton Schroor. 'We willen onze ambities afmaken.' Alleen de tram zit niet in deze begroting. Het opstarten van nieuwe activiteiten laat het huidige college over aan het nieuw te vormen college.

De begroting is tot stand gekomen in overleg met de voorzitters van de raadsfracties. Met hen zijn vooral afspraken gemaakt over de invulling van het begrip beleidsarm en over de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting. Schroor heeft twee maal met de fractievoorzitters over de begroting overlegd. 'Dat proces is me erg bevallen', zegt de wethouder. 'Die openheid, die interactie, dat zou het nieuwe college ook vaker moeten doen, zeker rond moeilijke keuzes. Bij de begroting kan dat bijdragen aan een breder gedragen begroting.
Provincie:
Tag(s):