woensdag, 17. oktober 2012 - 13:03

Beloning goederenvervoerders voor inzet stille goederentreinen

KNV Spoorgoederenvervoer, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail starten een proef waarbij goederentreinen die volledig uit stille wagons bestaan, een bijdrage krijgen. DB Schenker is de eerste vervoerder die aan de proef meedoet.

Een stille goederentrein bestaat volledig uit nieuwe (en daarmee) stille wagons of uit oude wagons die zijn omgebouwd met kunststof remblokken. Deze speciale remblokken zorgen ervoor dat het wiel bij het remmen gelijkmatiger slijt en het wiel gladder wordt, waardoor een wagon minder geluid produceert. De geluidsoverlast voor de omgeving neemt daardoor merkbaar af.

Ook is onlangs de bestaande prestatieregeling voor het rijden met omgebouwde oude wagons (met nieuwe remblokken) verbeterd. In de praktijk bleken vervoerders hier vrijwel geen gebruik van te maken omdat de regeling niet voldoende aansloot bij de benodigde investeringen van vervoerders. Zo wordt de tijdsduur waarbinnen de kosten kunnen worden terugverdiend, verlengd van twee naar vier jaar. Ook is een gedeeltelijke vooruitbetaling van de Rijksbijdrage mogelijk waardoor het voor vervoerders financieel aantrekkelijk wordt om de wagens waarmee ze rijden om te bouwen.

De prestatieregeling voor stille goederentreinen levert voordeel op voor alle betrokken partijen. Vervoerders krijgen een subsidie op de kosten die ze extra moeten maken, de omgeving ervaart minder geluidsoverlast van de treinen en ProRail kan binnen de bestaande geluidsnormen meer treinen laten rijden. ProRail zal samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en KNV Spoorgoederenvervoer na een half jaar de proef voor stille treinen evalueren.

Het goederenvervoer per spoor is van groot belang voor de achterlandverbindingen van de Nederlandse havens en daarmee voor de Nederlandse economie. Om de voorziene groei in vervoersvolumes per spoor te realiseren moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen, met name door de inzet van geluidsarme treinen.
Provincie:
Tag(s):