maandag, 5. maart 2012 - 18:57

Besluit toekomst statiegeld opschorten tot 2015

Utrecht

Het VNG-bestuur vindt dat de beslissing over de afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen niet nu al, maar pas in 2015 kan worden genomen als de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven aantoonbaar goede resultaten heeft opgeleverd.

Een VNG-delegatie heeft de afgelopen weken met het bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderhandeld over een nieuw akkoord over inzameling en hergebruik van verpakkingsmateriaal.

Het VNG-bestuur heeft veel waardering voor de bereikte resultaten, maar is van mening dat de afgesproken verduurzaming van de verpakkingen eerst moet worden aangetoond alvorens een beslissing wordt genomen over statiegeld. De VNG-leden hebben zich tijdens de ALV in juni 2011 uitgesproken voor behoud en zelfs uitbreiding van het statiegeldsysteem. De afspraken die in het akkoord zijn gemaakt over statiegeld, waren aan de onderhandelingstafel het hoogst haalbare.

Tegen de achtergrond van de ALV-motie kan afschaffing volgens het VNG-bestuur echter alleen als daar substantiële verduurzaming tegenover staat.
Provincie:
Tag(s):