vrijdag, 4. mei 2012 - 12:31

Bestemmingsplan Havenkwartier Deventer vastgesteld

Deventer

De gemeente Deventer heeft in 2009 een ontwikkelplan voor het Havenkwartier opgesteld. Kern hiervan is dat een aantal delen opnieuw ingericht gaat worden, waarbij ‘ruimte voor ideeën’ van bewoners en ondernemers centraal staat.

Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld waarin ruimte is voor zowel wonen, werken, dienstverlening, cultuur, horeca als detailhandel.

Het college heeft naast het bestemmingsplan ook het beeldkwaliteitplan en de grondexploitaties voor het ontwikkelingsplan vastgesteld. De plannen komen aan bod tijdens de Politiekek markt van 23 mei. Op 6 juni neemt de raad een besluit over de plannen.

Bijzondere initiatieven
Het bestemmingsplan zal de huidige sfeer en beleving bij het Havenkwartier behouden. Daarnaast stimuleert het plan bewoners en ondernemers om bijzondere initiatieven te ontwikkelen. Voor een aantal cultuurhistorische panden wordt een beschermingsregeling opgenomen. Deze zullen in hun waarde gelaten worden.

'Poor but sexy'
Het beeldkwaliteitplan met als titel “Poor but sexy” moet de initiatiefnemers inspireren om, net als bij het bestemmingsplan, bij het Havenkwartier passende en vernieuwende aanpassingen aan bestaande gebouwen en/of nieuwbouw te ontwikkelen. Zo biedt het ruimte aan creativiteit van de bewoners, gebruikers en architecten.

Actie
Na het benodigde papierwerk dat tot nu toe is verricht, worden concrete acties in het havenkwartier ook steeds zichtbaarder. De reconstructie van de Industrieweg is in volle gang en kortgeleden is gestart met de renovatie en herbestemming van de zwarte silo.

Op het gebied van zelf- en samenbouw kunnen na vaststelling van de plannen door de raad ook dit jaar de nodige stappen gezet worden. De verkoop van diverse kavels wordt dan formeel en kan nog dit jaar gestart worden met de sloop van woningen langs de Mr. de Boerlaan. Zelf- en samenbouwers kunnen dan begin volgend jaar daadwerkelijk gaan bouwen aan hun woon-/werkwoningen.

Ook bij de doorontwikkeling van de broedplaatsen, stoere studentenhuisvesting en de inrichting van het havenplein kunnen dit jaar de nodige concrete stappen worden gezet.
Provincie:
Tag(s):