vrijdag, 16. november 2012 - 18:51

Betere naleving Drank- en Horecawet in de regio Nijmegen

Nijmegen

In het kader van het regionaal alcoholmatigingsproject, wordt in de regio Nijmegen de naleving van de Drank- en Horecawet regelmatig onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de naleving tussen 2010 en 2012 met bijna 90% is gestegen.

Toch blijft de naleving van de Drank- en Horecawet een belangrijk punt van aandacht, omdat jongeren onder de 16 nog steeds, in 68% van de gevallen, zelf alcohol kunnen kopen.

Regionaal alcoholmatigingsproject
Het regionaal alcoholmatigingsproject in de regio Nijmegen - Durf NU! - heeft tot doel het drankgebruik van jongeren onder de 16 terug te dringen. Onderdeel van het project is het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor deze jongeren bij de reguliere verkooppunten van alcohol. Het gaat hier om sportkantines, horeca, supermarkten, slijterijen en cafetaria. Dit project wordt uitgevoerd door GGD Regio Nijmegen en IrisZorg Preventie in opdracht van de gemeenten: Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.

Mystery shoppers
Zowel in 2010 als in 2012 zijn 150 locaties in de regio Nijmegen bezocht door 15-jarige zogenaamde Mystery Shoppers. Deze jongens en meisjes hebben per locatie 2 aankooppogingen ondernomen. De jongeren zijn geselecteerd als doorsnee 15-jarigen en moesten zelfstandig een alcoholhoudende consumptie kopen of bestellen.

Positieve resultaten
De naleving van de Drank- en Horecawet is in een periode van 2 jaar gestegen van 18% naar 32%. Deze stijging van bijna 90% is erg positief wanneer dit wordt afgezet tegen andere vergelijkbare landelijke onderzoeken. Zo konden jongeren in de supermarkt in 2010 nog voor 79% rekenen op een succesvolle aankooppoging, in 2012 is dit percentage al gezakt tot 54%. In sportkantines daalde de slagingskans van 97% naar 88% en in de horeca van 93% naar 81%. Ook in de cafetariasector was een kleine vooruitgang te zien.

Verbeterpunten
Hoewel de resultaten van het onderzoek bemoedigend zijn, blijken er nog wel verbeterpunten in de naleving van de Drank- en Horecawet. Los van het feit dat de naleving is toegenomen tot 32%, betekent dit dat nog altijd in 68% van de gevallen jongeren onder de 16 in de regio Nijmegen zelf makkelijk aan alcoholhoudende dranken kunnen komen. Niet in elke sector is er een positieve trend waargenomen. Zo nam in de slijterijsector de slagingskans van een alcoholaankoop onder de 16 jaar toe van 30% naar 36%. En hoewel barpersoneel en verkopers in 2012 vaker naar het identiteitsbewijs van de koper vragen dan in 2010, leidt dit in slechts 58% van die gevallen tot een correcte naleving van de leeftijdsgrens.

Succesfactoren
Projectleider Alcoholopvoeding Durf NU!, Martijn Planken, denkt dat vooral het directe contact met ondernemers belangrijk is om de resultaten nog verder te verbeteren. “Door te luisteren en in te spelen op de behoeften van de ondernemer zorg je voor een positieve stemming. Alleen met een aanpak die door de betrokkenen zelf gedragen wordt, kun je pas écht effectief iets aan het alcoholprobleem veranderen.”
Volgens Planken speelt ook het ‘regionale uitstralingseffect’ een belangrijke rol: “Een regionale aanpak, afgestemd op zowel lokaal niveau, als op landelijk niveau tussen de verschillende regionale projecten, zorgt voor een stevigere boodschap en werkt vele malen beter dan een versnipperde lokale aanpak.”

Aan de hand van deze resultaten zal in samenspraak met de verschillende partijen verder worden gewerkt aan een verbetering van de naleving van de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet binnen het regionaal alcoholmatigingsproject. Zeker nu de nieuwe Drank- en Horecawet op 1 januari 2013 van kracht gaat, kunnen gemeenten in samenspraak met de verstrekkers veel beter samenwerken aan een verantwoorde verstrekking van alcohol. In deze wet wordt namelijk geregeld dat de gemeenten ook verantwoordelijk worden voor de controle
Provincie:
Tag(s):