woensdag, 15. februari 2012 - 17:32

Beuningse bedrijven aan de slag met energiebesparing

Beuningen

Vijf Beuningse bedrijven gaan in het kader van het gemeentelijk energiebesparingsproject voor bedrijven serieuze maatregelen treffen om energie te besparen.

Dit hebben zij besloten nadat zij een energiescan ontvingen van de gemeente Beuningen, uitgevoerd door een onafhankelijk energieadviesbureau. Uit de scans komt naar voren dat de mogelijke besparingen per bedrijf variëren van duizend tot tienduizenden euro’s per jaar.

Vanaf december tot april worden vijf Beuningse bedrijven „gevolgd‟ in hun proces naar meer energiebewustzijn. Nog te veel bedrijven verbruiken immers onnodig veel energie, terwijl maatregelen om dat verbruik te beperken, vaak simpelweg binnen handbereik liggen. Om die reden is de gemeente Beuningen een pilotproject gestart met vijf enthousiaste ondernemers: (Bakker) Bart‟s Retail, Bouwstoffen Industrie Weurt, Envita, Quantore en Van Bergen. Op dinsdag 7 februari kwamen de ondernemers, de gemeente, het RMB en energie-adviseur Remco Janssen bij elkaar om de resultaten en vooral de maatregelen, te bespreken.

De afgelopen weken hebben de vijf pilotbedrijven een bezoek gehad van de energie-adviseur, om een energiescan van het bedrijf te maken. Een dergelijke „scan‟ kan gezien worden als een uitgebreide inspectie bij het bedrijf waarbij specifiek gelet wordt op nutteloos energieverbruik door o.a. verkeerd gebruik van de thermostaat, verlichting, verwarmingsinstallatie en waterverbruik. Na de inspectie ontvingen alle deelnemers een rapport waarin verslag werd gedaan van het verbruik en de kosten die bespaard konden worden. Het resultaat was duidelijk: alle bedrijven kunnen door ander energiegebruik, aanzienlijk besparen. Op verlichting (led, of hoogfrequent), op aanwezigheidsafhankelijke regelingen, schakelklokken op apparaten en nog veel meer. Richard van Rossum van Bart‟s Retail: “Het bleek dat er binnen ons bedrijf wel € 80.000 bespaard kan worden door ander gebruik van de koelinstallaties. Fantastisch natuurlijk en uiteraard gaan wij met de initiatieven aan de slag. We zullen wel gek zijn als we dat niet zouden doen.” Ook Geert Peters van Envita heeft de uitvoering van maatregelen al op de agenda staan: “De maatregelen die weinig kosten, daar gaan we direct mee aan de slag. De langere (en kostbaardere) acties vergen nog wat vooroverleg met onze huisinstallateur en de energie-expert. Maar ook daar heb ik goede hoop bij dat we deze kunnen doorvoeren.”

Ondanks dat de voorgestelde maatregelen voor alle bedrijven kostenbesparing opleveren, blijkt het nog niet zo gemakkelijk om direct van start te kunnen. Soms vergen maatregelen inderdaad een aanpassing aan de huidige systemen of blijkt het om andere redenen lastig om de adviezen op korte termijn door te voeren. Daarom gaan de bedrijven de komende tijd in gesprek met een energie- expert en de eigen (huis) installateurs die de soms noodzakelijke technische aanpassingen moeten realiseren.

Binnenkort ontvangen alle bedrijven in de gemeente Beuningen een uitnodiging voor de „Bedrijvencontactdag‟, waarbij uitgebreid aandacht zal zijn voor dit energieke onderwerp. De gemeente Beuningen streeft ernaar zoveel mogelijk ondernemers enthousiast te maken voor het thema. Want, zo blijkt uit het pilotproject, er zijn mooie resultaten mee te behalen; zowel voor de portemonnee als de planeet.

Volg de ervaringen van de vijf pilotbedrijven via twitter: #ZuinigBeuningen of via de website van de gemeente Beuningen: www.beuningen.nl en klik op Digitaal loket > Ondernemen > Energiebesparing.
Provincie:
Tag(s):