vrijdag, 10. augustus 2012 - 18:26

Bijna 40.000 kippen geruimd om milde vogelgriep Hagestein

Hagestein

In Hagestein (Utrecht) is bij een legkippenbedrijf met vrije uitloop het vogelgriepvirus aangetroffen. 'Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een milde H7 variant van het vogelgriepvirus, die geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid', meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vrijdag.

De 38.000 kippen op het bedrijf worden zaterdag door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd, vrijdag vond een taxatie van het pluimvee op het bedrijf plaats.

Maatregelen
Vanaf vrijdag 10 augustus 2012, 18.00 uur geldt er in een zone van ongeveer 1 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. In de 1-kilometerzone bevinden zich geen andere bedrijven.

Het bedrijf in Hagestein wordt 11 augustus 2012 na ruiming ontsmet en na 2 weken nog eens ontsmet, een week daarna mag het bedrijf weer dieren houden. De 1-kilometerzone wordt 3 weken na de ruiming opgeheven.
Provincie:
Tag(s):