woensdag, 27. juni 2012 - 14:37

Bijzondere drenkplaats uit Romeinse tijd gevonden in Friesland

Dronrijp

De afgelopen weken heeft het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een bijzondere vondst gedaan in een terp direct zuidelijk van het Friese Dronrijp: een ruim 2000 jaar oude dobbe.

Oudste drenkplaats voor vee
Tot het moment waarop de eerste zeewerende dijken werden aangelegd, in de 12e eeuw na Chr., was overleven in het Noord-Nederlandse kustgebied alleen mogelijk als op terpen wordt gewoond. Niet minder belangrijk was het veiligstellen van voldoende drinkwater, zowel voor mens als dier. Hiervoor werden waterputten gegraven, evenals drenkplaatsen of dobbes waarin regenwater voor vee werd opgevangen.

De dobbe uit Dronrijp dateert uit de periode rond het begin van de jaartelling en is daarmee de oudste drenkplaats voor vee die we momenteel uit Noord-Nederland kennen.

Met een doorsnede van 25 meter en een diepte van bijna 3 meter betreft het tegelijk de meest omvangrijke dobbe die in het kustgebied is aangetroffen. Tot de vondsten uit de dobbe behoren handgemaakt aardwerk en dierlijk bot, waaronder twee botten van walvis.

Deze vermoedelijk aangespoelde stukken zijn langs de kust verzameld om er voorwerpen van te maken: een rond gewicht uit een wervel en een mogelijk kapblok uit een kaakfragment.

Open dag op locatie
De dobbe en de hierin aangetroffen vondsten zijn zaterdag 30 juni te bewonderen tijdens een open dag op locatie.

De opgraving in Dronrijp vormt onderdeel van een meerjarig onderzoek naar terpen in Friesland, dat de RUG in samenwerking met de Provincie Fryslan uitvoert.

Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden van bewoning in een kustlandschap dat nog onder invloed van de zee stond, een thema dat in de huidige periode van dreigende overstromingen en dijkverhogingen nog steeds actueel is.
Provincie:
Tag(s):