woensdag, 12. september 2012 - 21:50

Biobased Brabant Fonds

Den Bosch

De provincie Noord-Brabant verstrekt 10 miljoen aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) voor dit investeringsfonds. Dinsdag tekenden Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur en Jan Pelle, directeur BOM, de overeenkomst voor de start van het Biobased Brabant Fonds.

Groene economie
Het fonds is een van de voorzieningen in het ecosysteem rond de Biobased Economy in (West-)Brabant. Bert Pauli: ‘De ontwikkeling van de keten rond groene grondstoffen is onomkeerbaar en biedt grote kansen voor de Brabantse economie. Die moeten we benutten.’

Doel van het fonds is om het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid en kenniswerkers op het gebied van de groene chemie te bevorderen. Het fonds richt zich op startende, snelgroeiende bedrijven en kennisintensieve bedrijven.

Biobased economy is naast solar en elektrisch rijden/slimme netwerken één van de drie speerpunten uit de provinciale energieagenda waar vanuit de eerste trance investeringsagenda middelen voor zijn gereserveerd. Voor biobased in totaal 13.5 miljoen waarvan 10 miljoen voor dit fonds.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
De BOM verstrekt het geld in de vorm van risicokapitaal aan startende en snelgroeiende bedrijven op het gebied van groene chemie in Brabant. Jan Pelle: ‘Buiten risicokapitaal worden de bedrijven door de BOM gesteund met marktkennis, een uitgebreid netwerk en ervaring.

Het fonds heeft een duidelijke aanjaagfunctie en moet uiteindelijk leiden tot grootschalige investeringen van derden. Dit kan leiden tot een versteviging van het klimaat voor vestiging van nieuwe bedrijvigheid en kenniswerkers op het gebied van groene chemie.’

Biobased Innovations
De focus van het fonds ligt op de gebieden waar de meeste waarde wordt toegevoegd, namelijk chemicals, coatings, performance materials, food &feed en pharma. Voorbeelden hiervan zijn het maken van bioplastics, natuurlijke kleurstoffen, natuurlijke verpakkingsmaterialen, medicijnen en tal van andere producten gemaakt van groene grondstoffen, ofwel biomassa.

Het vermarkten van nieuwe technologieën waarmee substantieel meer waarde toegevoegd wordt staat centraal. Het fonds richt zich daarom niet op bulkmaterialen, brandstof en energie.

Biobased Economy
Een Biobased Economy is de economie van het duurzaam en rendabel hergebruik van natuurlijke reststromen door de omzetting van plantaardig materiaal als vervanging voor fossiele grondstoffen, zoals aardolie. De aanwezigheid van agrofood- en chemiebedrijven in Brabant biedt een goede basis voor het ontwikkelen van technologisch hoogwaardige biobased innovaties.

Deze sectoren hebben elkaar nodig. Bedrijven in de agrofoodsector kunnen hun collega’s in de chemie helpen bij het vervaardigen van nieuwe groene producten waarnaar in de internationale markt een toenemende vraag is. Dit is een uitgelezen kans voor de agro- en food industrie om hun reststoffen hoger te kunnen verwaarden.
Provincie:
Tag(s):