woensdag, 2. mei 2012 - 19:05

Blauwe zone voor Malta

Schouwen-Duiveland

Het college van burgemeester en wethouders gaat een blauwe zone invoeren in een deel van de Zierikzeese wijk Malta. De blauwe zone moet ‘vluchtgedrag’ tegengaan als op parkeerterrein Mosselboomgaard betaald parkeren wordt ingevoerd.

Het college geeft hiermee uitvoering aan een onderdeel van het in 2008 door de raad vastgestelde Verkeersplan Binnenstad Zierikzee. Uit onderzoek blijkt dat er op de Mosselboomgaard veel geparkeerd wordt door werknemers in het centrum van Zierikzee. Als op de Mosselboomgaard betaald parkeren wordt ingevoerd, dan is de wijk Malta een aantrekkelijk alternatief. De voor wijkbewoners en hun bezoek bedoelde parkeerplaatsen zouden ingenomen kunnen worden door langparkeerders die de binnenstad willen bezoeken. Een blauwe zone – alleen op de tijden dat betaald parkeren geldt in het centrum – moet de parkeerdrukte in Malta voorkomen. Wijkbewoners komen in aanmerking voor ontheffing.

Besloten is om de blauwe zone (maximaal twee uur parkeren met parkeerschijf) in te voeren in Malta West. Malta West is het gebied omsloten door en inclusief de straten Grachtweg, Scheepstimmerdijk, Calandweg, Schuurbeque Boeyestraat. Voor Malta West is gekozen omdat het niet aannemelijk is dat Malta Oost nog dicht genoeg bij het centrum ligt om vluchtgedrag aan te moedigen. Uiterlijk half mei hebben alle bewoners van Malta West een brief in de bus waarin precies staat aangegeven hoe de blauwe zone werkt en hoe zij ontheffing kunnen aanvragen.
Provincie:
Tag(s):