dinsdag, 28. augustus 2012 - 13:14 Update: 08-07-2014 0:47

Borstkanker opsporen met ademanalyse

Artsen en onderzoekers van het Maastricht UMC+ en van Maastro Clinic testen een apparaat dat mogelijk borstkanker kan opsporen aan de hand van uitgeademde lucht.

Als het apparaat voldoet, zou het op termijn een alternatief kunnen zijn voor de huidige manier van screenen op borstkanker met mammografie of röntgenfoto van de borst, waarbij het borstklierweefsel wordt samengedrukt. Deze methode wordt door heel wat vrouwen als belastend en zelfs pijnlijk ervaren. De ademtest zou een alternatief kunnen zijn voor deze screening, maar niet voor de uiteindelijke diagnose. Die zal ook in de toekomst via andere technieken dienen te geschieden.

In Maastricht doen honderd vrouwen mee aan het onderzoek met de ademtest. Zij moeten voor het onderzoek gedurende twee minuten normaal in- en uitademen door een lange buis. In uitgeademde lucht kunnen, in zeer kleine hoeveelheden, stoffen zitten die wijzen op borstkanker. De uitgeademde lucht wordt vervolgens geanalyseerd en de uitslag van die analyse wordt vergeleken met de uitslag van het reguliere borstonderzoek.

Het onderzoek is opgezet om na te gaan of deze methode in de dagelijkse praktijk gemakkelijk en betrouwbaar is. Op dit moment vindt er ook onderzoek plaats naar de mogelijkheid om te screenen op andere ziektes, zoals longkanker en longtuberculose.

Het apparaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Menssana Research Inc. Het testen van het apparaat bij borstkanker vindt plaats op drie verschillende plaatsen in de wereld, waarvan Maastricht er dus een is. De Maastrichtse deelname is een gemeenschappelijk initiatief van artsen en onderzoekers van het azM/ Maastricht UMC+ en van Maastro Clinic.
Categorie:
Tag(s):