vrijdag, 31. augustus 2012 - 16:02

Bouman benoemd tot korpschef nationale politie

Den Haag

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vrijdag mee ingestemd om de heer G.L. Bouman voor te dragen voor benoeming tot korpschef van de nationale politie. De benoeming gaat in op 1 januari 2013.

Bouman (1952) is op dit moment kwartiermaker nationale politie. Daarvoor was hij hoofd van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij begon zijn loopbaan in 1970 bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam.

In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2000 werd hij benoemd als hoofdofficier van justitie in Den Haag. Tussen 2003 en 2007 was hij korpschef van de regiopolitie Haaglanden.
Provincie:
Tag(s):