maandag, 9. juli 2012 - 20:28

Bouw ecoduct A28 officieel van start

Dwingeloo

Gedeputeerde Rein Munniksma, Trineke Kroeze, districthoofd van Rijkswaterstaat en Willem Urlings, voorzitter van de Bestuurscommissie Dwingelderveld, hebben maandag het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het ecoduct over een snelweg in Drenthe.

Met het 60 meter brede ecoduct wordt de verbinding van het
Nationaal Park Dwingelderveld met het Terhorsterzand gerealiseerd en een koppeling gelegd met de nog meer oostelijk gelegen natuurgebieden. Het bijzondere ontwerp is afkomstig van Buro Parklaan, de bouw is in handen van de aannemerscombinatie Hegeman/Mobilis, die veel ervaring heeft met de aanleg van ecoducten.

De provincie Drenthe laat het ecoduct bouwen in opdracht van Rijkswaterstaat. Via het ecoduct kunnen dieren vanuit het Dwingelderveld de meer oostelijk van de A28 gelegen natuurgebieden bereiken. En omgekeerd. Dieren gebruiken gedurende het hele jaar voor hun levensbehoeften als eten en rusten verschillende delen van hun leefgebied. Door de aanleg van drukke verkeerswegen, spoorwegen en vaarwegen met steile oevers zijn die leefgebieden van elkaar gescheiden. Daarom heeft het Rijk, via het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)
geld beschikbaar gesteld om in heel Nederland natuurgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden in Nederland, weer met elkaar te verbinden.

Het Drentse ecoduct is bedoeld voor diersoorten in bos en heidegebieden zoals das, adder en hazelworm, vlindersoorten en vleermuizen. Op langere termijn mogelijk ook edelhert en wild zwijn. Fietsers en wandelaars maken geen gebruik van het ecoduct, zij steken de A28 over via het verderop gelegen viaduct. Het ecoduct kost ruim zes miljoen euro.

Het ecoduct, dat diagonaal over de A28 wordt aangelegd, is zo ontworpen het een geheel vormt met de geluidswal. Voor de bouw is gekozen voor de nieuwste bouwtechnieken. Zand, ingepakt in een kunststof wapening met daarom heen een kunststof doek, wordt gebruikt voor het bouwen van de staanders (landhoofden), waarbij de kunststofbewapening voorkomt dat het zand wegspoelt.
Provincie:
Tag(s):