dinsdag, 17. januari 2012 - 16:10

'Bouwen aan de stad in onzekere tijden'

Utrecht

Met de presentatie van ‘Bouwen aan de Stad’ maken de gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties duidelijk hoe zij de komende vijf jaar fors willen blijven investeren in de stad.

Met name de huisvesting van lagere inkomensgroepen, de duurzaamheid en de wijkaanpak staan daarin centraal. De samenwerkingsafspraken gaan uit van een forse productie van woningen: lastig in deze economische situatie. De ambities worden ook bemoeilijkt door het geplande rijksbeleid op het gebied van wonen.

Bouwen aan de stad
De nieuwe Utrechtse samenwerkingsafspraken tonen veel ambitie. Zo is het plan om circa 6.000 nieuwe woningen te bouwen en 6.000 renovaties uit te voeren. Hiermee stijgt de kwaliteit van de woningvoorraad. Bij die renovaties, maar ook bij andere aanpakken, worden woningen ook energie-zuiniger gemaakt. In totaal gaat het daarbij om ongeveer 17.500 huizen. Belangrijk is ook dat hierdoor de energielasten — en dus de woonlasten — van huurders beduidend dalen. Daarnaast zetten partijen de sociale aanpak in de wijken waar de achterstanden het grootst zijn door. En de corporaties garanderen dat er een grote voorraad betaalbare huurwoningen blijft: 44.000 stuks. De gemeente Utrecht, Bo-Ex, Mitros, Portaal, GroenWest en de SSH werken samen om deze ambities te realiseren. Dat is goed nieuws voor de bewoners van de stad Utrecht.
Provincie:
Tag(s):