woensdag, 15. februari 2012 - 22:49

Bouwvergunning maximaal drie jaar geldig

Hoogeveen

Houders van een bouwvergunning waarvan de bouw na drie jaar niet is gestart krijgen dit jaar een brief van de gemeente.

Doel van de aanschrijfactie is om een actueel vergunningenbestand te krijgen. Is de oude vergunning niet meer nodig? Dan trekt de gemeente de bouwvergunning in. Dit voorkomt dat er bouwwerken ontstaan die niet meer voldoen aan de huidige bouwregels en inzichten. Het gaat om ongeveer driehonderdvijftig vergunningen die ouder zijn dan drie jaar. Er zijn achtendertig uitschieters van tien jaar of ouder. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "Zo voorkomen we dat omwonenden onverwacht geconfronteerd worden met een bouwwerk waartegen geen bezwaar meer mogelijk is. Tegelijk vindt de gemeente het belangrijk dat vergunninghouders nog wel de kans krijgen hun bouwplan uit te voeren. Bijvoorbeeld als de bouw op korte termijn start. Of als er bijzondere omstandigheden zijn."

De vroegere bouwvergunning is tegenwoordig onderdeel van de omgevingsvergunning. Een vergunning is bedoeld om uitgevoerd te worden. Een omgevingsvergunning kan daarom worden ingetrokken als de activiteiten niet binnen 26 weken zijn gestart. De gemeente Hoogeveen kiest voor een ruimere periode van drie jaar. Deze termijn geeft duidelijkheid over de maximale geldigheid en het voorkomt activiteiten die in strijd zijn met nieuwe regels.
Provincie:
Tag(s):