dinsdag, 28. februari 2012 - 16:40

Brand treft materieel gemeente Terneuzen

Terneuzen

Gisteravond is er brand geweest in de stalling van het gebouw De Koegors waar de voertuigen van de gemeentelijke buitendienst geparkeerd staan. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting in een veegmachine die is uitgebrand.

De stalling en de naastgelegen wasstraat hebben forse rook- en roetschade opgelopen. Ook de geparkeerde voertuigen zijn beschadigd. Er zijn vier vrachtwagens met forse roetschade (twee kolkenzuigers, een zijlader en een trommelauto). Daarnaast zitten alle veegmachines onder het roet. Ook de waterwagens van groenbeheer en alle materialen die binnen stonden in deze verwarmde stalling hebben roetschade. De schade aan het gebouw wordt nader geïnventariseerd. Er is schade vanwege gesmolten plastics (verdeeldozen en regenpijpen).

Schade-experts nemen de schade op en een salvagebedrijf probeert de beschadigde voertuigen schoon te maken voor zover dit mogelijk is.

De beschadigde voertuigen kunnen momenteel niet ingezet worden en daardoor kan de dienstverlening vertraging oplopen. Indien mogelijk wordt materieel ingehuurd. De gemeente vraagt begrip voor het eventuele ongemak dat kan ontstaan.
Provincie:
Tag(s):