woensdag, 13. juni 2012 - 16:21

Brinkman mag naam 'Onafhankelijke Burger Partij' gebruiken bij verkiezingen

Den Haag

De Kiesraad heeft terecht de naam 'Onafhankelijke Burger Partij (OBP)' opgenomen in het kiesregister voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dit blijkt uit een uitspraak die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag heeft gedaan.

Burger Partij Amersfoort (BPA) vindt dat de naam van de nieuwe partij van Hero Brinkman te veel lijkt op die van BPA die actief is in de gemeente Amersfoort. BPA vreest dat als OBP succesvol blijkt te zijn, er lokale afdelingen zullen worden opgericht. Dit zou in Amersfoort tot verwarring leiden bij de kiezers. Daarom is BPA tegen de registratie in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naamsverwarring
In de Kieswet staat dat de Kiesraad registratie van de naam van een politieke partij alleen mag weigeren als een van de weigeringsgronden uit deze wet van toepassing is. Een daarvan is als de naam overeenkomsten vertoont met de naam van een andere partij die ook aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoet en daardoor naamsverwarring is te verwachten.

Omdat BPA niet aan deze landelijke verkiezingen meedoet, kon de Kiesraad niet om deze reden weigeren de naam 'Onafhankelijke Burger Partij' te registreren, aldus de Raad van State. Dat deze naam in de toekomst ook gebruikt zou kunnen worden bij gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort, maakt dit naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter niet anders.

Het is op dat moment aan het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen om te beslissen of de 'Onafhankelijke Burger Partij' onder die naam aan de lokale verkiezingen mag meedoen.

Neutrale termen
Verder is niet aannemelijk dat door de veel gebruikte en neutrale termen 'Burger' en 'Partij' in beide namen bij de kiezer de indruk wordt gewekt dat de landelijke OBP en de gemeentelijke BPA op enigerlei wijze aan elkaar verbonden zijn. De naam 'Onafhankelijke Burger Partij' is naar het oordeel van de Raad van State dus ook niet op een andere wijze misleidend.

Nieuwe naam
Gevolg van de uitspraak is dat Hero Brinkman de naam 'Onafhankelijke Burger Partij' mag gebruiken bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Of zijn partij onder die naam mee zal doen, is echter onzeker. Afgelopen zaterdag liet Brinkman weten dat zijn nieuwe partij voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zal samengaan met de voormalige beweging van Rita Verdonk, Trots op Nederland.

Daarbij gaf hij aan dat het 'een heel nieuwe partij wordt, met een nieuwe naam'. Nieuwe politieke partijen hebben tot uiterlijk 18 juni de tijd om hun naam te laten registreren bij de Kiesraad.
Provincie:
Tag(s):