donderdag, 20. december 2012 - 22:55 Update: 03-07-2014 1:03

Brink’s en politie Amsterdam-Amstelland ondertekenen convenant

Brink’s en politie Amsterdam-Amstelland ondertekenen convenant

De politie Amsterdam-Amstelland en waardetransportbedrijf Brink’s ondertekenden 19 december 2012 een convenant waarmee intensieve communicatie en structurele informatie-uitwisseling werden vastgelegd.

De twee partijen beogen hiermee de veiligheid binnen de regio te vergroten en het aantal overvallen op het geld- en waardetransportbedrijf nog verder terug te dringen. Sjouke de Graaf (Directeur Veiligheidszaken Brink’s Nederland): “Tussen Brink’s en de politie Amsterdam-Amstelland is door de jaren heen een intensieve samenwerking ontstaan. Dit doordat in Nederland, en met name in Amsterdam, het waardetransport met enige regelmaat wordt geconfronteerd met overvallen. De gezamenlijke inspanning van Brink’s en de politie Amsterdam-Amstelland is erop gericht dit zoveel mogelijk te voorkomen en in geval er toch een overval plaatsvindt de daders snel op te sporen. Om deze succesvolle samenwerking te formaliseren en een goede informatie-uitwisseling mogelijk te maken, zijn beide partijen dit convenant aangegaan.” Pim Jansonius, programmamanager Overvallen bij de politie Amsterdam-Amstelland, ziet de verbinding met Brink’s als een mooie vervolgstap om samen de criminaliteit aan te pakken. ‘We hebben in september al een convenant ondertekend met een ander internationaal waardetransportbedrijf. Het terugdringen van de overvallen heeft voor ons een hoge prioriteit. De afgelopen jaren boekten we al goede resultaten op dat gebied. We zien de overvalcijfers voortdurend dalen. Dat geldt ook voor de overvallen op geld- en waardetransportbedrijven. Preventie en het verhogen van de pakkans van daders zijn belangrijke elementen van onze aanpak.’ Sinds de golf van overvallen op geldtransportbedrijven, begin 2010, overleggen de twee partijen periodiek om trends en casussen te bespreken. Veiligheid is volgens Jansonius het wederzijds belang van het samenwerkingsverband. “We willen een zo veilig mogelijk werkklimaat voor zowel medewerkers van Brink’s als de politiecollega’s. We willen daarnaast de veiligheid van burgers die ongewild betrokken, kunnen raken bij overvalcriminaliteit zoveel mogelijk garanderen.” De officiële ondertekening van het convenant vond gisterenmiddag plaats op de vestiging van Brink’s aan de Kollenbergweg in Amsterdam. Deze vestiging was woensdag 29 juni 2011 nog doelwit van een gewelddadige overval. Sindsdien zijn er extra maatregelen genomen om een nieuwe overval te voorkomen.
Provincie: