dinsdag, 3. april 2012 - 22:09

Bron van stankoverlast Sluiskil opgespoord

Sluiskil

In januari en februari 2012 kwamen via de milieuklachtentelefoon van Provincie Zeeland relatief veel stankklachten binnen uit Sluiskil en Terneuzen. Provincie Zeeland heeft uitgezocht waar deze geuroverlast vandaan kwam.

Er werd veel geklaagd over een gas- en olielucht en chemische lucht, waarvan de herkomst moeilijk te bepalen was. Uiteindelijk ontdekten inspecteurs van Provincie Zeeland dat een afvalwatertank van Heros in Sluiskil de klachten veroorzaakte. Via een open ontluchting op deze tank, kon damp ontsnappen. In de vergunning van Heros staat dat de tank moet zijn voorzien van een actief koolfilter dat de geur uit de ontsnappende damp filtert. Heros heeft dit filter op last van Provincie Zeeland alsnog gemonteerd.

De Provincie Zeeland gaat ervan uit dat door het wegnemen van deze bron dit stankprobleem is opgelost.
Mestgeur

Daarnaast werd veel geklaagd over een zware mestgeur. Deze stankoverlast werd veroorzaakt door een aantal incidenten bij het bedrijf Lijnco. Lijnco doet onderzoek naar de oorzaak en uit dat onderzoek komen actiepunten voor verbetering. Deze actiepunten moeten herhaling van deze incidenten voorkomen.
Provincie:
Tag(s):