dinsdag, 11. december 2012 - 22:00

Burgemeester De Groot van De Wolden woont vuurwerkles bij

Zuidwolde

Jaarlijks worden kinderen en volwassenen slachtoffer van verkeerd gebruik van vuurwerk of slecht vuurwerk. Voorlichting over het gebruik van vuurwerk draagt bij aan het beperken van slachtoffers. Daarom geeft Halt Noord-Nederland in opdracht van De Wolden in december voorlichting aan kinderen van groepen acht van de basisscholen in haar gemeente.

Het doel hiervan is hen te leren op een veilige manier om te gaan met vuurwerk. Halt Noord-Nederland bezoekt de komende weken zo’n twintig schoolklassen. Burgemeester Roger de Groot woont op vrijdag 14 december een vuurwerkles bij op OBS De Horst in de Wijk.

Burgemeester Roger de Groot: “Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Veel kinderen vinden het leuk om vuurwerk af te steken. Ik vind het belangrijk dat kinderen weten hoe ze veilig vuurwerk afsteken en hoe ze ongelukken voorkomen. Daarom bieden wij als gemeente een vuurwerkles aan. Ik woon graag zo’n les bij en ga graag met de kinderen in gesprek over het gebruik van vuurwerk.”

Tijdens de vuurwerklessen leren de kinderen welke regels er zijn rondom het kopen en afsteken van vuurwerk, welke veiligheidsrisico’s het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt en hoe ze op een relatief veilige manier met vuurwerk om kunnen gaan. De kinderen krijgen een vuurwerkboekje en een aansteeklont uitgereikt door Halt. De vuurwerkles maakt onderdeel uit van een programma van veiligheidslessen die de
gemeente aanbiedt aan de basisscholen. Naast de vuurwerkles krijgen kinderen les over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, alcohol en drugs. Ook wordt er een gastles van de wijkagent aangeboden.
Provincie:
Tag(s):