vrijdag, 23. november 2012 - 17:54

Burgemeester en wethouders geven gastles over respect

Goes

Op dinsdag 27 en vrijdag 30 november aanstaande verzorgen wethouders De Pooter en De Bat en burgemeester Verhulst op twee verschillende basisscholen een gastles over het thema respect.

Zij doen dit in het kader van de landelijke Dag van Respect (die gehou-den werd op donderdag 8 november).

Naast de eigen ervaringen van de leden van het college met het onderwerp staan tijdens de lessen ook de belevenissen van de leerlingen centraal.

De landelijke Dag van Respect wordt jaarlijks georganiseerd. Doel is inhoud te geven aan het begrip respect. De gastlessen van (bekend) betrokken Nederlanders (als ministers, sporters, burgemeesters, lokale beroemdheden en televisiepersoonlijkheden) zorgen hierbij voor de dialoog. Dit jaar doen zo’n 3.000 scholen mee. Wegens de begrotingsraad op 8 november jl. kon het college geen gastles geven tijdens de werkelijke Dag van Respect.
Provincie:
Tag(s):