maandag, 12. maart 2012 - 16:32

Burgemeester Loohuis bedankt inwoners voor steun aan gezin

Hoogeveen

Burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen bedankt iedereen die hem en zijn gezin hebben gesteund in de hectische periode na de harttransplantatie bij zijn dochter Inge.

Aan de inwoners van de gemeente Hoogeveen,

Langs deze weg wil u laten weten dat ik vanaf maandag weer halve weken aan het werk ben. Op dit moment zal ik mij vooral beperken tot het werken voor college en raad. Zo snel als de situatie het toelaat zal ik ook weer de externe contacten en afspraken voor mijn rekening nemen.

Zoals u misschien weet, hebben we als gezin hele hectische weken achter de rug. Na een harttransplantatie van onze dochter Inge op 1 februari hebben zich bij haar allerlei levensbedreigende complicaties voorgedaan. Ze heeft daarom vijf weken in vaak kritieke toestand op de Intensive Care van het Erasmus MC in Rotterdam gelegen. Vijf weken van intense spanning, wanhoop, verdriet en vertwijfeling.

Gelukkig gaat het nu weer iets beter. Ze is stabiel en inmiddels van de Intensive Care verplaatst naar de Transplantatie-unit. Als alles goed gaat de komende week, dan kan ze overgebracht worden naar het UMCG te Groningen. Voor ons als gezin is er weer licht aan de horizon en is er weer ruimte voor hoop, vertrouwen in de toekomst, optimisme en geluk. Natuurlijk weten we dat het eerste jaar na een transplantatie een spannend jaar blijft. Natuurlijk weten we dat Inge er nog lang niet is en dat er een lange periode van herstel zal volgen. Natuurlijk weten we dat er ook in de komende tijd een terugval kan volgen. Maar op dit moment overheerst het gevoel van dankbaarheid en geluk.

Dat gevoel hebben we mede gekregen door uw reacties, e-mails, kaarten, wensen en gebeden. Er waren ontelbare blijken van medeleven van individuele inwoners en van talloze organisaties, verenigingen , kerken en scholen uit de gemeente Hoogeveen en uit de hele provincie Drenthe. Deze hebben ons gesterkt in de afgelopen weken. Het is onmogelijk u allemaal persoonlijk te bedanken Daarom willen wij u allen langs deze weg bedanken voor deze ondersteuning en uw medeleven. Het was hartverwarmend en ontroerend om de nabijheid van u allen op deze manier te voelen. Het is bijna niet te beschrijven hoe goed het ons gedaan heeft in de afgelopen moeilijke weken. Het toont eens te meer aan hoe sociaal meelevend onze samenleving is. Wij hopen dat u deze kracht wilt blijven inzetten voor mensen uit uw omgeving die op diverse manieren uw en onze steun nodig hebben. Voor ons is het een bewijs dat de keuze voor Hoogeveen ook op dit gebied een hele goede keuze is geweest.

Namens Inge, mijn vrouw Rina, onze zoon Frank en Inge’s vriend Wytze wil ik u hartelijk bedanken voor de steun in moeilijke tijden. Wij zullen die steun nooit vergeten.

Karel Loohuis
Burgemeester gemeente Hoogeveen
Provincie:
Tag(s):