woensdag, 13. juni 2012 - 19:05

Burgemeester Marum vertrekt naar Smallingerland

Marum

Nadat de heer Van Bekkum zeven jaar burgemeester is geweest van de gemeente Marum, draagt de gemeenteraad van Smallingerland hem voor als burgemeester van deze Friese gemeente. De raad van Smallingerland volgt daarmee het unanieme advies van de vertrouwenscommissie.

De heer Van Bekkum is sinds 1 september 2005 burgemeester van de gemeente Marum. Daarvoor was hij o.a. wethouder in de gemeente Berkel en Rodenrijs en politiek adviseur in Den Haag. De heer Van Bekkum is geboren en getogen in Drachten.

De voordracht van de gemeenteraad van Smallingerland wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De beslissing over de burgemeestersbenoeming wordt genomen door de Kroon op voordracht van de minister. De minister volgt in principe de voordracht van de gemeenteraad. Naar verwachting zal de installatie van de heer Van Bekkum in Smallingerland op 13 september 2012 plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):