zondag, 25. maart 2012 - 10:23

Burgemeester Prick Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Groesbeek

Op 23 maart 2012, tijdens zijn laatste vergadering als eerste burger van Groesbeek, ontving burgemeester Prick de versierselen die horen bij het Ridderschap van Oranje-Nassau.

Hij ontving deze uit handen van de Gelderse Commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje. De koninklijke onderscheiding is hem toegekend vanwege zijn langdurige en intensieve verdiensten voor de Groesbeekse samenleving, en vanwege zijn betrokkenheid en bekwaamheid als burgemeester.

De heer Prick (Vaals 1947) was ruim 21 jaar de eerste burger van deze gemeente en was bovendien meerdere malen waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn. Eerder was hij burgemeester van de gemeente Gasselte en nam hij waar in Schoonebeek. Na zijn studie economie in Tilburg begon hij zijn carrière bij de provincie Groningen.

Burgemeester Prick dankt de onderscheiding onder meer aan zijn sterke plichtsbesef en strenge taakopvatting. Hij volstaat niet met de uitoefening van het ambt en de daaraan verbonden functies, maar gaat verder en laat vele organisaties profiteren van zijn kennis en ervaring. ‘Uw carrière stond in het teken van dienen. U diende het openbaar bestuur en u diende tienduizenden burgers, en u deed dat op een manier waar u trots op mag zijn,’ aldus Commissaris Cornielje in zijn huldigingtoespraak.
Provincie:
Tag(s):