maandag, 12. november 2012 - 13:52

Burgemeesters en organisaties ondertekenen convenant tegen agressie en geweld

Helaas krijgen veel werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld.

Zo worden bijvoorbeeld ambulancemedewerkers, leraren en medewerkers van het openbaar vervoer met regelmaat bedreigd en soms zelfs mishandeld. Agressie en geweld maken het deze medewerkers moeilijk en soms zelf onmogelijk om hun werk te doen. Agressie en geweld zorgen daarnaast voor veel persoonlijk leed en letsel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom het programma Veilige Publieke Taak (VTP) opgestart om het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak te verminderen. Het programma is gestart in 2007 en loopt tot eind 2014.

De Zeeuwse burgemeesters vinden een veilige werkomgeving een basisvoorwaarde voor iedere werknemer. Agressie en geweld zijn onacceptabel, is de boodschap die we gezamenlijk willen uitdragen. Daarom hebben zij besloten zich in Zeeland actief in te zetten om het aantal incidenten van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te verminderen.

Op 16 november 2012 ondertekenen de Zeeuwse burgemeesters samen met verschillende organisaties met een publieke taak een convenant. In dit convenant spreken zij af om als werkgever aan de slag te gaan om de veiligheid van hun medewerkers met een publieke taak te verbeteren.

Het convenant wordt op 16 november 2012 ondertekend op drie locaties:

- Stadhuis Goes van 14.30 – 15.30 uur
- Stadhuis Vlissingen van 15.30 – 16.30 uur
- Stadhuis Terneuzen van 17.00 – 18.00 uur
Provincie:
Tag(s):