vrijdag, 20. juli 2012 - 16:48

Burgerparticipatie gemeente Leek onderzocht

Leek

De gemeente Leek heeft in april 2012 een enquête gehouden onder haar inwoners met het onderwerp burgerparticipatie. Burgerparticipatie is het proces waarbij de gemeente en de burgers samen inhoud geven aan (delen van) plannen en beleid.

De 500 steekproefsgewijs verstuurde enquêtes hebben een respons opgeleverd van 132 ingevulde vragenlijsten. De ondervraagden beoordelen de gemeente Leek gemiddeld met een 6,8 voor de uitvoering van het burgerparticipatiebeleid. Zij zien nog wel ruimte voor verbetering.

Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt dat de gemeente voldoende informatie geeft en voldoende mogelijkheden tot inspraak biedt. Voor ongeveer twee op de tien geldt dit niet.

Het overgrote deel van de ondervraagden volgt de ontwikkelingen in de gemeente Leek globaal tot intensief. De ontwikkelingen in de eigen wijk of het eigen dorp worden vaker intensief gevolgd.
Provincie:
Tag(s):