dinsdag, 3. juli 2012 - 20:28

Camera's KMar grensstreek 1 augustus in werking

Enschede

Het camerasysteem @migoboras waarmee de Koninklijke Marechaussee (KMar) het mobiel toezicht veiligheid in de grenszone met Duitsland en België ondersteunt, gaat op 1 augustus in werking. 'Met het systeem kan de KMar illegale migratie en illegaal verblijf effectiever en efficiënter bestrijden', schrijft minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel dinsdag aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen de ondersteuning van het mobiel toezicht veiligheid met de camera's. Het Europese Hof van Justitie komt waarschijnlijk eind juli met een uitspraak over het mobiel toezicht veiligheid in de grenszone. Nederland zal met die uitspraak rekening houden bij de inzet van @migoboras.

Gerichter toezicht
De camera's ondersteunen het werk van de Koninklijke Marechaussee. In het systeem is de kennis en ervaring van de Marechaussee vastgelegd in de vorm van risicoprofielen. Als een camera een melding geeft, is dat voor de Marechaussee een signaal het voertuig en de inzittenden te controleren.

Daardoor kan het toezicht gerichter worden uitgevoerd en heeft bonafide grensverkeer minder last van controles. Ook maken de camera's het verkeer inzichtelijker, zodat het toezicht daarop afgestemd kan worden.

De camera’s hangen bij de vijftien grootste grensovergangen met België en Duitsland: A4 Hoogerheide, A16 Breda, A67 Bladel, A76 Stein, A2 Eijsden, A76 Heerlen, A74 Tegelen, N280 Roermond, A67 Venlo, A77 Bergen, A12 Zevenaar, N35 Enschede, A1 Losser, A37 Emmen en A7 Reiderland.

Ook zitten ze in een aantal auto's van de marechaussee. Het systeem heeft eenmalig 19 miljoen euro gekost (ontwikkeling en aanschaf apparatuur) en vergt twee miljoen euro per jaar aan beheer.

Selectiemiddel
De Koninklijke Marechaussee voert al sinds jaar en dag mobiel toezicht uit in de grenszone: het mobiel toezicht veiligheid (MTV). Dit toezicht is gericht op illegaal verblijf en grensoverschrijdende criminaliteit die daarmee gepaard gaat, zoals mensensmokkel, mensenhandel, identiteitsfraude en het witwassen van geld.

Door de camera’s kunnen voertuigen worden geselecteerd die interessant kunnen zijn om in het kader van het toezicht te worden gecontroleerd, bijvoorbeeld van een bepaald type of kleur, die op bepaald tijdstip passeren, eventueel in combinatie met andere voertuigen etc.

Als bijvoorbeeld blijkt dat bij mensensmokkel vooral donkerkleurige SUV’s uit een bepaald land worden gebruikt, kan door @migoboras deze categorie worden geselecteerd.

Bonafide reizigers worden zo minder onnodig aan een controle onderworpen. Overigens ligt de uiteindelijke beslissing om over te gaan tot stilhouden van een voertuig bij de medewerker van de Koninklijke Marechaussee ter plaatse.

Kentekens van auto's of vrachtwagens worden enkel ten behoeve van directe opvolging ter plaatse verwerkt en niet in het systeem opgeslagen. Wel kan in uitzonderlijke en spoedeisende gevallen, zoals bij een Amber Alert, naar een specifiek kenteken gezocht worden.
Provincie:
Tag(s):