maandag, 19. maart 2012 - 14:31

Campagne tegen hardrijden in bebouwde kom van start

Den Haag

Onder het motto “Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor”, is het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag een nieuwe campagne gestart over te hard rijden op de 30- en 50 km wegen.

Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar door te hard rijden in woongebieden.

De campagne richt zich op automobilisten die bewust of onbewust, vaak omdat ze haast hebben of gestrest zijn, niet letten op hun snelheid in de bebouwde kom. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “Met de campagne houden we de automobilist een spiegel voor en laten we zien dat er geen geldige reden is om risico’s in het verkeer te nemen.”

De landelijke campagne bestaat uit radio- en televisiespots en buitenreclame en loopt tot het einde van dit jaar.

In 2010 vielen binnen de bebouwde kom 537 doden. De campagne maakt onderdeel uit van het beleid van het Rijk om het aantal verkeersdoden en —gewonden terug te brengen.

Prioriteit is de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals ouderen, fietsers en kinderen.Naast de landelijke campagne worden lokale acties en handhaving ingezet in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie, lagere overheden en maatschappelijke organisaties. Automobilisten die te hard rijden in 30km/u zones moeten sinds begin dit jaar rekening houden met extra hoge boetes.
Provincie:
Tag(s):