woensdag, 11. april 2012 - 9:41 Update: 08-07-2014 0:53

Cao-loonstijging meer dan anderhalf jaar onder inflatie

Den Haag

In het eerste kwartaal van 2012 zijn de cao-lonen 1,4 procent gestegen. Dit is vrijwel evenveel als in de twee voorgaande kwartalen. De cao-loonstijging ligt hiermee al ruim anderhalf jaar onder de inflatie.

De contractuele loonkosten namen in het eerste kwartaal met 1,8 procent iets sneller toe, als gevolg van veranderingen in de premies voor werkgevers.

Inflatie zeven kwartalen hoger dan loonstijging
De gemiddelde loonstijging ligt sinds het derde kwartaal van 2010 onder de inflatie. Ook in het eerste kwartaal van 2012 is dit het geval: tegenover een cao-loonstijging van 1,4 procent staat een inflatie van 2,5 procent. In 2005 was de inflatie ook hoger dan de loonstijging. Mede daardoor daalde de koopkracht in 2005.

Hoogste loonstijging bij vervoer en communicatie
In het eerste kwartaal van 2012 was de stijging van de cao-lonen in de bedrijfstak vervoer en communicatie met 1,9 procent het hoogst. Bij de bedrijfstak financiële instellingen was de loonstijging met 0,9 procent het laagst. In beide bedrijfstakken was de cao-loonstijging in het eerste kwartaal gelijk aan die over geheel 2011.

Voor het openbaar bestuur en het onderwijs zijn geen cao-gegevens over het eerste kwartaal van 2012 beschikbaar. Bij beide bedrijfstakken is de looptijd van een aantal belangrijke cao’s al meer dan een jaar verstreken.

Contractuele loonkosten 1,8 procent hoger
In het eerste kwartaal van 2012 zijn de contractuele loonkosten 1,8 procent toegenomen. Dit is toe te schrijven aan de cao-loonstijging, maar ook aan een verhoging van de premies. De werkgeverspremie voor de werkloosheidswet is gestegen van 4,20 naar 4,55 procent. Daarnaast waren er veranderingen in de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Voor de cao-sector particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector was de toename van de loonkosten in het eerste kwartaal respectievelijk 1,9 en 1,5 procent. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat de lonen bij de particuliere bedrijven sneller stegen dan in de gesubsidieerde sector.
Categorie:
Tag(s):