donderdag, 29. maart 2012 - 11:02 Update: 08-07-2014 0:53

CBS: conjunctuurbeeld gelijk gebleven

Den Haag

Het conjunctuurbeeld was eind maart ongeveer gelijk aan dat van eind februari.

Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar vrijwel in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

In de loop van maart is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen, uitgezonderd vacatures en uitzenduren. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over de kwadranten enigszins gewijzigd. Het arbeidsvolume schoof nipt terug van het gele kwadrant naar het rode kwadrant. Ook het producentenvertrouwen keerde uit het gele kwadrant terug naar het rode kwadrant. De uitvoer schoof door van het gele naar het groene kwadrant.

De klok van eind maart toont in vergelijking met die van eind februari ook enkele andere verbeteringen. De werkloosheid en de investeringen schoven binnen het rode kwadrant een stuk naar boven en naar rechts.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind maart in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er elf in het rode, twee in het gele en twee in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.
Categorie:
Tag(s):