vrijdag, 21. december 2012 - 10:15 Update: 03-07-2014 1:03

CBS: Economie krimpt fors

CBS: Economie krimpt fors
Foto: Archief FBF.nl

De economie kromp in het derde kwartaal met 0,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste twee kwartalen van 2012 was er nog een kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 1,5 procent. De investeringen in vaste activa waren 5,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2011. Het bedrijfsleven investeerde 8,1 procent minder. De investeringen door de overheid groeiden daarentegen met 3,4 procent. Huishoudens besteedden 1,4 procent minder aan goederen en diensten. Hun bestedingen waren al voor het zesde achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder. De consumptie door de overheid nam iets toe (0,7 procent). Er werden ook iets meer goederen en diensten uitgevoerd. Het uitvoervolume was 2,1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2011. De invoergroei bedroeg 2,6 procent. In bijna alle bedrijfstakken was er sprake van een krimp. In de bouwnijverheid en de delfstoffenwinning was de afname met ruim 7 procent het grootst.
Categorie: