woensdag, 26. september 2012 - 17:20

Chemie-Pack: brandweer aansprakelijk voor bodemverontreiniging

Moerdijk

Het op 5 januari 2011 door brand getroffen bedrijf Chemie-Pack vindt dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de gemeente Moerdijk, Shell en de Afvalstoffen Terminal Moerdijk verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van de bodem op en rond het bedrijf en daarom voor de kosten van de sanering moeten opdraaien. Dit heeft Robert van ’t Zefde, advocaat van Chemie-Pack woensdag laten weten.

Inzet bluswater
Door het gebruik van grote hoeveelheden bluswater kwamen veel chemische stoffen in de grond op en rond het bedrijf terecht. Het blussen met water was volgens de advocaat tegen alle afspraken in.

Rapport IOOV
Chemie-Pack baseert zich op het onderzoek dat door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) werd uitgevoerd na de brand. Daarin staat dat ‘de tactiek om zo min mogelijk bluswater te gebruiken en de brand gecontroleerd te laten uitgaan, niet consequent is gevolgd’.
Provincie:
Tag(s):