woensdag, 7. maart 2012 - 9:17

Cito-toets dit jaar niet foutloos gemaakt

Arnhem

Van de 144.708 leerlingen die in groep 8 de Cito-toets hebben gemaakt is de uitslag bekend. Niemand van de leerlingen slaagde erin om de toets foutloos te maken. Drie kinderen hadden slechts één fout. Dat heeft toetsinstituut Cito woensdag bekendgemaakt.

De leerlingen behaalden gemiddeld een standaardscore van 536,0. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo.

Maximale score
Geen enkel kind heeft alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Drie kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. In totaal hebben 4.349 kinderen een standaardscore van 550 behaald. Deze leerlingen hebben in totaal 15 of minder fouten gemaakt in de 200 opgaven.

Verschillen jongens en meisjes
Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Jongens en meisjes presteren op de verschillende onderdelen van de Eindtoets (gemiddeld genomen) duidelijk verschillend. Net als in 2011 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal. Bij Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden is het verschil tussen jongens en meisjes vrij stabiel. Jongens scoren op deze onderdelen hoger dan meisjes al is er bij Studievaardigheden nauwelijks sprake van een verschil. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Onafhankelijk advies
De Citotoets is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets geeft een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool.
Provincie:
Tag(s):