woensdag, 11. april 2012 - 15:52

Citotoets voor Fries lezen

Leeuwarden

Basisscholen in Friesland hebben er een bijzondere Citotoets bij. ‘Woensdag presenteerden het Cito en de Provincie Friesland in het Provinsjehûs de toets begrijpend lezen Fries’, meldt de provincie Friesland woensdag.

De toets richt zich op groep 8 en meet het tekstbegrip van de leerlingen. Dat geeft de school inzicht in het niveau van begrijpend lezen van de kinderen. De toets is sinds een maand al te bestellen bij Cito.

Bij de presentatie waren naast gedeputeerde Tineke Schokker vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en van het Cito zelf aanwezig. De gedeputeerde vindt de toets belangrijk voor de emancipatie van het Fries in het onderwijs.

De provincie ziet deze toets als een belangrijke stap naar het Fries als volwaardig vak. Liefst ziet ze dat het Fries ook dient als instructietaal bij andere vakken. Meertaligheid draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen.

Naast deze toets is het de bedoeling om ook toetsen te ontwikkelen voor vaardigheden als luisteren, woordenschat en spelling. De provincie ziet ook graag een leerlingvolgsysteem voor het vak Fries.

De onderwijsinspectie onderschrijft die wens. Uiteindelijk willen de partijen graag toewerken naar een volledige eindtoets Fries.
Provincie:
Tag(s):