maandag, 12. november 2012 - 10:23 Update: 08-07-2014 0:45

CNV: Jongeren en starters nagenoeg geen WW-recht

Amsterdam

Jongeren en starters blijken in de praktijk nagenoeg geen WW-rechten meer te hebben als de nieuwe WW-regels worden ingevoerd op 1 januari 2014.

CNV vicevoorzitter Maurice Limmen. ‘Jonge mensen die starten met werken moeten minimaal 38 jaar hebben gewerkt om recht te krijgen op twee jaar WW.’


Limmen: ‘Als iemand 25 jaar is -als de nieuwe WW ingaat - en begint met werken, heeft hij op z'n vroegst op z'n 63ste voldoende arbeidsverleden opgebouwd om recht te hebben op de maximale WW-duur van twee jaar. Voor mensen die dan beginnen met werken – als starter op de arbeidsmarkt of na een periode van werkloosheid - geldt dat zij de eerste tien jaar per gewerkt jaar één maand WW-recht opbouwen en na tien werkzame jaren, komt daar een halve maand WW-recht per gewerkt jaar bij.

Mensen die voor 1 juli 2014 werkloos worden, vallen onder de oude regeling en kunnen maximaal 38 maanden een loongerelateerde WW-uitkering ontvangen.
Categorie:
Tag(s):