maandag, 20. februari 2012 - 15:01

Cohen stopt als PVDA-leider en vertrekt uit kamer

Amsterdam

Job Cohen treedt met onmiddellijke ingang terug als politiek leider van de Partij van de Arbeid. 'Hij legt het voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie neer en zal niet terugkeren in de Tweede Kamer', meldt de PVDA maandagmiddag.

'Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt omdat ik vanuit die positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving, waarin zo veel mogelijk mensen –ongeacht hun afkomst of achtergrond– tot hun recht komen. Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in ben geslaagd om in de politieke- en mediawerkelijkheid van ‘Den Haag’ de weg naar deze fatsoenlijke samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen', schrijft Cohen in een verklaring.

'De sociaaldemocratie kan en wil richting geven aan een noodzakelijke hervorming van de samenleving. Een hervorming die ons in staat stelt perspectief te bieden voor de toekomst. Mensen perspectief bieden, zeker in deze crisistijd, dat is de taak van de PvdA. En wanneer je als politiek leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Daarom treed ik vandaag terug als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik de Kamer', aldus Cohen.

Persconferentie
Maandagmiddag zal Cohen op het partijbureau in Amsterdam zijn besluit nader toelichten tijdens een persconferentie.
Provincie:
Tag(s):