donderdag, 24. mei 2012 - 8:34

College akkoord met ziekenhuis Vlissingen-Noord

Vlissingen

Het college van B&W is voornemens medewerking te verlenen aan de realisatie van een ziekenhuis in Vlissingen-Noord. Dit ziekenhuis zal volgens planning in 2016 worden geopend.

Voor de realisatie moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college wil het gebied bestemmen voor een ziekenhuis met daaromheen medisch gerelateerde dienstverlenende instellingen.

Los daarvan is het voor de gemeente van groot belang dat de ziekenhuislocatie aan de Koudekerkseweg een goede herbestemming krijgt. Het college zet daarom passende stappen om in samenwerking met het ADRZ (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis), de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg en het ZRTI (Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut) te komen tot een concrete invulling van deze locatie.

Het college legt het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigingen op 5 juni 2012 voor aan de Commissie Ruimte. Na overleg neemt het college een definitief besluit.
Provincie:
Tag(s):