vrijdag, 13. januari 2012 - 9:56

College van B&W van Kapelle zet in op Startersleningen

Kapelle

Het college van B&W van Kapelle stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 300.000,-- beschikbaar te stellen in 2012 voor het verstrekken van Startersleningen.

Sinds 2007 kunnen starters in de gemeente Kapelle gebruikmaken van deze goedkope lening voor de aankoop van een bestaande of een nieuwe woning.

Inmiddels heeft de gemeente 24 aanvragen voor een Starterslening ontvangen. Daarmee is het beschikbare budget van € 700.000,-- besteed. Het college hecht er belang aan om in de behoefte van de starter te voorzien. Daardoor wordt de aankoop van een eigen woning mogelijk. Het is ook van belang voor de bestaande woningmarkt.
Provincie:
Tag(s):