vrijdag, 24. februari 2012 - 16:07

College wil investeren in dorpshuis De Wemel

Kapelle

Op verzoek van de gemeente Kapelle heeft bureau Synarchis onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van de Wemel. Het rapport is inmiddels uitgebracht. Het rapport wordt aan alle geïnterviewde partijen toegestuurd.

Op 6 maart 2012 presenteert Synarschis de plannen aan de gemeenteraad. Tijdens de jaarvergadering van Stichting Bewonersbelangen op 21 maart licht Synarchis de uitkomsten toe voor Wemeldingenaren.

Synarchis heeft drie scenario’s ontwikkeld. In het eerste blijft de Wemel min of meer functioneren zoals dat nu het geval is. De bibliotheek en de speel-o-theek komen dan niet in de Wemel. Wel is er ruimte voor Kibeo.

Het tweede scenario schetst verschillende mogelijkheden, waarvan de kern is dat de bibliotheek, (en eventueel de speel-o-theek) en Kibeo in de Wemel komen. Gevolg daarvan is dat verschillende partijen die nu gebruik maken van de Wemel moeten uitwijken.

In het derde scenario wordt het voorstel gedaan het gebouw de Wemel uit te breiden. Huidige gebruikers kunnen blijven, terwijl de bibliotheek, speel-o-theek en Kibeo intrek nemen in het gebouw.

Het college stelt de raad voor het derde scenario uit te gaan werken, waarbij de postitie van de speel-o-theek nader onderzocht wordt.
Provincie:
Tag(s):