vrijdag, 14. december 2012 - 18:29

Commissarissen Gasunie treden af na te dure overname Duitse BEB

Den Haag

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer vrijdag het rapport gestuurd over de overname van het Duitse gastransportbedrijf BEB in 2007 door Gasunie.

'Uit het rapport blijkt dat er een te hoge prijs is betaald voor BEB in 2007. Dit komt doordat er te weinig rekening is gehouden met de reguleringsrisico’s, waardoor veel geld is verloren', meldt het ministerie van Financiën vrijdag.

Aftreden
De minister heeft het onderzoeksrapport besproken met de raad van commissarissen. De commissarissen die betrokken waren bij de overname hebben aangegeven te zullen aftreden. “Uit het onderzoek blijkt dat er aanzienlijke fouten zijn gemaakt bij deze overname. Het is dan ook terecht dat de betrokken commissarissen aftreden ”, aldus minister Dijsselbloem. De minister zal op korte termijn nieuwe commissarissen benoemen.

Gasunie heeft geleerd van deze overname en al verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo is op voordracht van de raad van commissarissen sinds 2010 een nieuwe raad van bestuur aangetreden.

Gasunie heeft sindsdien de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd en de fusie- en overnameprocessen verbeterd. Ook zoekt Gasunie bij grote acquisitieprojecten actief de samenwerking met partners. Dijsselbloem geeft verder aan alle conclusies zonder voorbehoud te accepteren en de uitvoering ervan strikt te zullen bewaken.

In 2007 heeft Gasunie de Duitse gasttransporteur BEB overgenomen. Dat paste goed in het beleid om Nederland een knooppunt in de gasvoorziening van Noordwest Europa te maken.

De Duitse overname kostte 2,15 miljard euro. De afschrijvingen op deze overname zijn netto ruim 1,5 miljard euro sinds 2008. Ondanks het strategisch belang van de overname staat nu vast dat de overname te duur was.
Provincie:
Tag(s):