woensdag, 29. augustus 2012 - 17:46

Communicatienetwerk hulpverlening krijgt extra antennemast Loon op Zand

Loon op Zand

In de maand november of december 2012 laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) in de gemeente Loon op Zand een nieuwe antennemast plaatsen voor het landelijk communicatienetwerk C2000. 'De extra antennemast komt op/aan de locatie: De Hoogt ongenummerd te Loon op Zand', meldt de gemeente woensdag.

De extra antennemast is noodzakelijk voor goede onderlinge communicatie van hulpverleningsinstanties als politie, brandweer en ambulancediensten tijdens verkeersongelukken, branden of andere ernstige incidenten.

Plaatsing van een extra antennemast is de enige oplossing voor een probleem binnen het huidige geografische bereik (dekking). De nieuw te bouwen antennemast draagt bij aan snelle en goede hulpverlening en zorgt voor veiligheid van hulpverleners en burgers in nood.

C2000 is eigendom van de Staat, de minister van Veiligheid en Justitie is hiervoor verantwoordelijk. Het landelijk netwerk bestaat uit meer dan 500 antennemasten en zorgt voor communicatie op de plek waar dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al bij het `aanrijden' naar incidenten, die via het noodnummer 112 zijn gemeld. Een goede werking van het communicatienetwerk is cruciaal, het redt levens bij ernstige incidenten

In 2010 heeft de minister van VenJ een C2000 verbeterplan gepresenteerd. Een van de onderdelen van dit plan is het wegnemen van problemen omtrent de dekking. Via nauwkeurig vooronderzoek in de afgelopen maanden is de locatie vastgesteld voor een extra antennemast in uw woonomgeving.

Het onderzoek werd in opdracht van VenJ uitgevoerd door Meldkamer Diensten Centrum van Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN); beheerder van het C2000 netwerk. De gemeente is hierover door het ministerie van VenJ op de hoogte gebracht.
Provincie:
Tag(s):