dinsdag, 28. augustus 2012 - 17:55

Contact met kreekwater nog steeds vermijden

Afgelopen week heeft waterschap Scheldestromen de Dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii in het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek bestreden met waterstofperoxide.

Na het bestrijden van de alg was het water in de kreek schoon en voldeed het aan de norm om afgevoerd te worden naar de Oosterschelde. Het is echter niet gelukt om de kreek algvrij te houden. Er zijn nieuwe concentraties waargenomen, waardoor nabehandelen noodzakelijk is.

De behandeling met waterstofperoxide is afgelopen week afgerond. Na behandeling van het laatste traject moest het nog 48 uur inwerken. Meetresultaten toonden aan dat de alg met ruim 99% was teruggebracht, zodat het water kon worden afgevoerd naar de Oosterschelde. Maandagavond is echter aangetoond dat er toch weer concentraties met te veel cellen in de kreek zaten. Door het water uit het achterliggende gebied via de kreek af te voeren, is de alg waarschijnlijk opnieuw in de kreek terechtgekomen. Weliswaar fors minder dan bij aanvang van deze operatie, maar toch hoger dan de norm die Rijkswaterstaat hanteert voor afvoeren naar de Oosterschelde. Sinds zondagavond was het niet noodzakelijk om water af te voeren naar de Oosterschelde.

Wat gaat er nu gebeuren?
Het waterschap gaat meetpunten bepalen om in beeld te brengen waar de alg mogelijk nog meer zit. Dit gebeurt in nauw overleg met Arcadis en de Universiteit van Amsterdam. Daarna zal de kreek nabehandeld moeten worden met waterstofperoxide en wellicht ook een deel van het achterliggende gebied. Hoe en waar dit precies moet gebeuren, wordt de komende dagen bepaald.
Er wordt momenteel geen regenwater afgevoerd naar de Oosterschelde. Het peil is lager dan normaal in deze tijd. Het gebied kan daarom nog voldoende water bergen. Ook is de weers- verwachting gunstig voor de komende week. Het waterschap adviseert nog steeds om contact met het water door mens en dier te vermijden.
Provincie:
Tag(s):