donderdag, 18. oktober 2012 - 22:23

Container Watermolendijk Tynaarlo moet verdwijnen

Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo legt een last onder dwangsom op te leggen om een
zeecontainer van een perceel aan de Watermolendijk in Tynaarlo verwijderd te krijgen. De handhavingsactie is het resultaat van een traject dat al begin 2010 is gestart.

In 2010 hebben ondernemers op industrieterrein Vriezerbrug twee maal een brief van de gemeente gekregen met daarin informatie over de regelgeving met betrekking tot zeecontainers. Ondernemers met een zeecontainer op hun perceel werd gevraagd deze te verwijderen, of te verplaatsen zodat wordt voldaan aan de regels voor vergunningvrije bouw. Ook werd hierin de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen toegelicht.

Inmiddels zijn alle handhavingzaken die hieruit voortvloeiden afgerond. De
zeecontainer aan de Watermolendijk is de laatste. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de eigenaar de container niet verwijderd. De gemeente is daarom overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom van € 600,- per dag waarop de overtreding voortduurt. De eigenaar heeft de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen.
Provincie:
Tag(s):