donderdag, 31. mei 2012 - 8:45

'Controles op de rij- en rusttijden schieten volledig door'

Den Haag

Het moet afgelopen zijn met het opleggen van torenhoge boetes voor kleine overtredingen van de rij- en rusttijden. Dat stelt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De rij- en rusttijdenregeling is van belang voor onder meer de verkeersveiligheid en voorkomt concurrentievervalsing. Maar controles schieten volledig door. Chauffeurs worden nu bij een controle bekeurd voor futiliteiten die ze weken geleden hebben begaan. Dat komt omdat bij controles in het buitenland steeds meer misbruik wordt gemaakt van de zgn. 28 dagenregeling. Vervoerders worden tot wanhoop gedreven. TLN start daarom een campagne, waarbij terugkeer naar het oude rij- en rusttijden regime centraal staat.

28 dagenregeling
Sinds de invoering van de digitale tachograaf, kan bij een controle op de rij- en rusttijden van een chauffeur, iedere overtreding tot op de seconde worden uitgelezen. Europese regelgeving stelt dat bij een controle, de tachograaf tot 28 dagen terug mag worden uitgelezen. Maar deze ‘28 dagenregeling’ is met name ingesteld om te controleren of een chauffeur zijn verplichte weekendrust heeft genoten.

Daar heb je nu eenmaal een langere periode voor nodig. Deze 28 dagen regel wordt nu door steeds meer Europese lidstaten misbruikt, om een opeenstapeling van boetes uit te kunnen schrijven. Deze optelsom over 28 dagen maakt dat het totaal bedrag van boetes per controle soms duizenden euro’s bedraagt, terwijl de overtredingen zelf vaak niets voorstelden. ‘Het is te gek voor woorden’ aldus TLN. ‘Transportondernemers worden tot wanhoop gedreven en het werkt stress en manipulatie in de hand. De regelgeving streeft zijn doel volledig voorbij en heeft niets met de verkeersveiligheid of met concurrentievervalsing te maken’.

Digitale tachograaf
Met de invoering van de digitale tachograaf is de handhaving van de rij- en rusttijden steeds meer een technische discussie geworden. Techniek bepaalt wat veiligheid is, terwijl volgens TLN bij controles op veiligheid juist de afweging en inschatting van de controleur heel belangrijk is. Dat doen veel landen nu niet meer, en handhaven precies op alle overschrijdingen zichtbaar op de digitale tachograaf.

TLN wil komende periode zwaar gaan inzetten op het herstel van de regelgeving. De werkgeversorganisatie wil af van de 28 dagen regeling en stelt voor om terug te keren naar de jarenlang bestaande regelgeving waarbij alleen gecontroleerd mag worden wat de chauffeur de lopende week en de laatste werkdag van de vorige week heeft gedaan. Hiermee behoud je de controle op ondermeer de verkeersveiligheid, en voorkom je een lange opeenstapeling van boetes

Stemming Europees Parlement
Vandaag wordt in het Europees Parlement gestemd over een aanpassing van de digitale tachograaf richtlijn. TLN vindt het onbegrijpelijk dat er in Europa wordt gesproken over een update van de tachograaf, terwijl de regelgeving een defect bevat en wordt misbruikt. TLN grijpt daarom dit moment aan om te pleiten voor terugkeer van de oude rij- en rusttijdenregeling en zal komende periode op zowel nationaal als internationaal niveau een intensieve campagne starten.
Provincie:
Tag(s):