maandag, 16. april 2012 - 15:41

Convenant moet vogelaanvaringen rond Schiphol verminderen

Schiphol

Minder aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Dat is het doel van een convenant dat verschillende partijen maandag op Schiphol hebben ondertekend.

“Sinds 2005 is het aantal vogels rond Schiphol sterk toegenomen. Het aantal ganzen is zelfs vertienvoudigd tot 50.000. Dit is een bedreiging voor de luchtvaartveiligheid Dit jaar zijn verschillende vliegtuigen al in botsing gekomen met vogels waarna het vliegtuig moest terugkeren naar de luchthaven”, aldus staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu).

“Met dit convenant zetten we een belangrijke en noodzakelijke stap in het verminderen van aanvaringen met vogels.”

Convenant
Het convenant is getekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, LTO, de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, en Landschap Noord-Holland.

Terwijl Schiphol de vogels blijft verjagen binnen de hekken zetten de partijen zich tegelijkertijd in op vier sporen. Aanpak op vier sporen is nodig omdat afzonderlijke maatregelen geen betekenis of draagvlak hebben als op het andere spoor geen voortgang wordt geboekt. Daarnaast is met losse maatregelen de afgelopen jaren niet het gewenste resultaat bereikt. De vier sporen zijn:

Inzet techniek
Schiphol ontwikkelt detectieapparatuur die zorgt voor realtime informatie over vogels die een risico vormen als zij het vliegpad van vliegtuigen tijdens de start en landing dreigen te kruisen. Hierdoor kan een onderscheid worden gemaakt tussen vogels die een gevaar vormen en andere vogels waarna de vluchtoperatie hierop kan worden aangepast. In 2012 test de luchthaven de detectieapparatuur rondom de Polderbaan.

Geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden
De huidige ruimtelijke beperkingen van het Luchthaven Indeling Besluit, om vogelaantrekkende bestemmingen uit het gebied rond de luchthaven te weren, worden uitgebreid. Onderzocht wordt op basis van welke begrenzing en criteria dit zal plaatsvinden.

Beperken van foerageermogelijkheden
Met agrariërs binnen een zone van 6 kilometer rond Schiphol worden afspraken gemaakt over het versneld onderploegen van graanresten waar zij een vergoeding voor krijgen. Hierdoor worden de akkers na de oogst minder aantrekkelijk voor vogels zodat ze elders op zoek gaan naar voedsel.

Populatiebeheer
Door vang- en dodingsacties wordt het aantal ganzen in een straal van 10 kilometer van de luchthaven verminderd.
De partijen leggen in het convenant vast hoe zij zich de komende jaren gaan inspannen om bij te dragen aan de uitvoer van deze maatregelen. De kosten voor de verschillende methoden worden over de betrokken partijen verdeeld.

In 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen opgericht. Het incident met het vliegtuig van Royal Air Maroc in 2010 waarbij het toestel, na een aanvaring met een groep ganzen, noodgedwongen moest terugkeren naar Schiphol, heeft bevestigd dat vogelaanvaringen een bedreiging zijn voor de luchtvaartveiligheid.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid ondersteunde met het onderzoek naar dit incident dat de aanpak van met name de groeiende populatie ganzen geïntensiveerd moet worden. Diverse betrokken partijen hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt aan de aanpak van het probleem van risicovolle vogels rond de luchthaven Schiphol om de luchtvaartveiligheid te vergroten.
Provincie:
Tag(s):