woensdag, 16. mei 2012 - 19:35

Convenant toekomst Eemsdelta ondertekend

Appingedam

Samen investeren in wonen en voorzieningen in de Eemsdelta. Dat is de afspraak waar vandaag in totaal 35 organisaties en overheden hun handtekening onder hebben gezet in de Nicolaïkerk in Appingedam.

De bestuurders van overheden, woningcorporaties, detailhandel, zorg- en welzijns- en onderwijsinstellingen tekenden ieder een puzzelstuk. Samen vormden de 35 delen de kaart van de regio Eemsdelta. De puzzel symboliseert hoe complex het is om met zoveel partijen tot een toekomstbestendige woningvoorraad en voorzieningenstructuur te komen. Het convenant is een belangrijke opmaat naar het regionale Woon- en Leefbaarheidplan dat de betrokken organisaties in september willen presenteren.
Provincie:
Tag(s):