maandag, 13. februari 2012 - 11:51

Convenant tussen beveiligingsorganisatie en politie

Utrecht

Maandag 13 februari wordt tussen de politie Utrecht, district Heuvelrug, en het Veenendaalse beveiligingsbedrijf Schipper Security BV een convenant getekend. Dit is een convenant Publiek-Private Samenwerking (PPS).

In het samenwerkingsconvenant wordt geregeld dat de politie en Schipper Security vertrouwelijke informatie uitwisselen over bijvoorbeeld bekende inbrekers, verdachte voertuigen of verdachte personen. Ook zal er een surveillanceplan opgezet worden om de ogen en oren op straat maximaal te gebruiken. Ze gaan dus samenwerken in het voorkomen en opsporen van strafbare feiten en het vergoten van de veiligheid.
Provincie:
Tag(s):