donderdag, 24. mei 2012 - 12:42

Criminaliteit in de recreatievaart in Fryslân gedaald

In 2011 is de criminaliteit in de recreatievaart op het Friese water sterk gedaald. Werden in 2010 nog 175 vaartuigen gestolen, in 2011 liep dit aantal terug naar 107. Diezelfde trend deed zich voor bij de diefstal van buitenboordmotoren.

Diezelfde trend deed zich voor bij de diefstal van buitenboordmotoren.
In 2010 ging het om 178 buitenboordmotoren, in 2011 werden in Fryslân 115 buitenboordmotoren gestolen. Een daling van maar liefst 35%.

Ieder jaar werden rond de 350 vaartuigen en buitenboordmotoren in Fryslân gestolen. De politie betrapte iedere watersportseizoen wel een paar dieven op heterdaad of hield ze na onderzoek aan. Het aantal diefstallen nam echter niet af en daarom werd in samenspraak met de Waterpolitie van het KLPD, gemeente Súdwest Fryslân, de watersportbranche en verzekeringsmaatschappij Unigarant in 2010 besloten een aantal maatregelen nemen. Zo werden voor het eerst in Nederland lokboten en lokbuitenboordmotoren ingezet, werd gestart met Burgernet op het water en was er meer aandacht voor preventiemaatregelen. Dit had effect want het aantal diefstallen van vaartuigen en buitenboordmotoren daalde in 2010 voor het eerst sinds jaren.
Provincie:
Tag(s):